Stryketanalysen

Teckenfördelning

Här hittar du statistik kring teckenfördelningen på Stryktipset. Statistiken är baserad på historiska Stryktips-kuponger från 2013 och framåt.